Föreningen livskämpar logotype

Välkommen till oss

Föreningen livskämpar är en demokratisk, partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen är nystartad och i dagsläget finns endast en styrelse som träffas digitalt. Vi har ännu ingen fysik plats eller föreningslokal där vi kan träffas. 

Under 2024 fortsätter vi arbetet med att bygga upp föreningen och med förhoppning att vi ska finnas fysiskt på flera platser i vårt land.

Livskämpar ska arbeta för personer som lever med, eller riskerar att leva med suicidalitet eller som försökt ta sitt liv samt deras närstående. Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för att tänka på, planera eller genomföra suicidförsök och/eller suicid.

Livskämpar ska arbeta för att minska känslan av ensamhet och psykiskt lidande i målgruppen samt minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid. Föreningen ska arbeta för att främja psykisk hälsa och förmågan att förstå och hantera suicidtankar.

Livskämpar ska sprida kunskap om suicidalitet till målgruppen, utveckla och sprida verktyg till stöd för målgruppen samt tillhandahålla stödverksamhet/mötesplatser. Föreningen ska arbeta för en bättre förståelse, vård och omsorg för personer som lever med suicidtankar och/eller som gjort suicidförsök. Vi ska även sprida kunskap om suicidprevention till allmänheten.

Lumeno

Lumeno - en digital följeslagare

Ingen ska behöva kämpa ensam. Det är självklart, tycker vi.  Med Lumeno, som är gratis att ladda ner och använda,  hjälper du dig själv under mörka stunder genom att hämta kraft från dina ljusa stunder. När du mår bättre skapar du motståndskraft att använda när du mår sämre. Lumeno är en app för att hämta kraft i livet.

Appen ger helt enkelt varje unik användare kraft att:

Stöd oss

Du kan på olika sätt stötta oss. Du kan bli medlem, bli sponsor eller samarbeta på olika sätt.

Samarbetspartners