Föreningen livskämpar logotype

Föreningen livskämpar

Föreningen livskämpar bildades i december 2021 av Susanne Tell, Filippa Gagnér Jenneteg, Magnus Werner, Cecilia Cekestrand och Marie Niljung för att den behövs. Så enkelt är det. Idéen till föreningen föddes redan 2014 när Filippa och Susanne med sina egna erfarenheter, konstaterade att det inte finns någon förening för de som lever med suicidalitet. 

Personer som kämpar med suicidtankar, planer eller som gjort försök behöver ha en förening som finns för dem och deras närstående. En plats där vi kan mötas på olika sätt.  Livskämpar vill arbeta tillsammans med andra organisationer och människor. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Vi som förening vill även vara en röst för de som inte alltid orkar höras själv. 

Föreningen är i sin linda och tänker stort men börjar smått. Vi vill skapa mötesplatser och forum där vi kan hitta styrka och stötta varandra på olika sätt. 

Livskämpar arbetar för att minska känslan av ensamhet och psykiskt lidande i målgruppen samt minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid.

Vi ska även arbeta för att främja psykisk hälsa och förmågan att förstå och hantera suicidtankar.

Livskämpar ska arbeta förebyggande genom att sprida kunskap om att hantera livet i alla dess skeden, utveckla och sprida verktyg till stöd för oss alla.

Styrelsen:

Ordförande: Susanne Tell

Vice ordförande: Cecilia Cekestrand

Kassör: Marie Niljung

Ledamot: Filippa Gagnér Jenneteg

Ledamot: Lotta Halvardsson Ekdahl

Ersättare: Emma Sällström

Susanne Tell
Susanne Tell
Cecilia Cekestrand
Cecilia Cekestrand
Marie Niljung
Marie Niljung
Filippa Gagnér Jenneteg
Filippa Gagnér Jenneteg
Lotta Halvardsson Ekdahl
Lotta Halvardsson Ekdahl
Emma Sällström
Emma Sällström

Allmänna frågor

Postadress: Villagatan 19, 665 32 Kil

Orgnr: 802537-7444

Föreningens bankgiro: 5790-0557

Föreningens Swish: 123 524 21 85

Mejl: info@foreningenlivskampar.se

Frågor om medlemskap